Сейнт Лусия - икономика

Сейнт Лусия - икономика

Четирите ни инвестиционни платформи предоставят по-добри възможности с нашата икономика, която е добра за бизнеса. Туризмът представлява приблизително 65% от БВП и се утвърждава като най-висок носител на валута.

Втората водеща индустрия в Сейнт Лусия е селското стопанство.

Сейнт Лусия реализира 15% данък върху добавената стойност през 2017 г., което го прави последната държава в Източните Кариби, която направи това. През февруари 2017 г. Сейнт Лусия намали данъка върху добавената стойност до 12.5%.